O Klubie

„Miłość do Optimisty”
1976 – 2016 to 40-ci lat
Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Bydgoszcz
Tak powstawał Klub Sportowy „Zjednoczeni” Bydgoszcz.

I etap – tak pisano o założycielach.

Żagle z lilijką – 60 lat Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Funce.
Wydawnictwo : Komenda Chorągwi ZHP Bydgoszcz.

„Pod harcerską banderą nie tylko przygoda …”
Latem 1976r. doszło do wyjątkowego spotkania prezesa BOŻŻ Jana Goralewskiego z komendantem Chorągwi hm. Andrzejem Grodzkim na terenie Funki. Celem spotkania było omówienie planów współpracy.
Wyjątkowość polegała na tym, że po raz pierwszy na skutek starań tych dwóch osób miała powstać grupa instruktorów – promotorów żeglarstwa regatowego wśród najmłodszych członków ZHP – zuchów. Dziś nie jest ważne jak trudna droga prowadzi zucha do steru „Optimista”, ale cel jaki przyświecał tej idei. W grudniu 1976r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Bydgoszczy, w obecności Andrzeja Grodzkiego, dyrektorki szkoły Marii Wasilewskiej i wiceprezesa BOZŻ Huberta Latosia powołano do życia Szkółkę Żeglarstwa Regatowego na bazie 23 WDH.

kronika zjednoczeni bydgoszczPierwszy wpis do kronik 23 WDH.

Niełatwego zadania podjęli się instruktorzy Waldemar Skarżyński i Marian Grodzki. Po kilku miesiącach zuchy – regatowcy wystartowały w pierwszych prawdziwych regatach w klasie „Optimist” i „Cadet”. Po „szlifie” na obozie w Funce reprezentowały Chorągiew Bydgoską w VI Żeglarskich Mistrzostwach Polski ZHP rozgrywanych w Funce. W imprezie uczestniczyła jedyna dziewczyna – Elżbieta Żuralska.

pierwsze regaty zjednoczeni bydgoszczPIERWSZE REGATY – GARAŻ I ZATOPIONA BARKA TO PIERWSZA BAZA W BRDYUJŚCIU
OBÓZ W FUNCE – 1978r.

Z czasem z drużyny zuchowej powstał jedyny w Chorągwi jeden z nielicznych w całym ZHP „prawdziwy” Harcerski Klub Żeglarski, mający pełne możliwości działania i rozwoju oraz szanse konkurencji z innymi klubami regatowymi.

Pierwsze sukcesy – Puck 1978
Brązowy medal dla Eli Żuralskiej
III miejsce dla Komendy Chorągwi ZHP Bydgoszcz
  Powstaje nowa przystań dla naszych żeglarzy

Instruktorki: hm. Teresa Roman i pwd.Jadwiga Grodzka dbały o to , aby Obietnica Zuchowa i Przyrzeczenie Harcerskie stanowiły głębokie przeżycie dla najmłodszych żeglarzy. 23 WDH wywalczyła cztery tytuły Mistrza Polski w Harcerskich Mistrzostwach Żeglarskich, cztery złote medale na Manewrach Techniczno-Obronnych ZHP, wiele srebrnych i brązowych medali.
Bezprecedensowy był sukces w 1982 r., kiedy to będąc gospodarzem VIII MT-O i Mistrzostw Żeglarskich ZHP w Funce drużyna zachowała się niezbyt „gościnnie” wobec reprezentacji innych chorągwi , zdobywając dla macierzystej wszystkie możliwe do zdobycia złote medale.
Warto też nadmienić, iż wcześniej, tzn. w 1979 r. w dorocznym ogólnopolskim konkursie na najlepszą drużynę wodną ta drużyna zostaje laureatem I miejsca i zdobywa banderę ZHP.

Szczep „Zjednoczeni”, bo tak się organizacyjnie rozwinęli, osiągnął przez sześć lat cel wymarzony przez pomysłodawców, co było możliwe dzięki życzliwości, staraniom i pracy wielu osób, do których dziś zaliczamy m.in. obok wcześniej już wymienionych Alfreda Magnuszewskiego – bosmana, Mirosławę Skarżyńską – przewodniczącą Kręgu Instruktorskiego, Kazimierza Pająkowskiego – drużynowego, Benedykta Graszka – przewodniczącego Rady Rodziców, SM „Zjednoczeni” oraz komendę i personel HOW w Funce z bosmanem Marianem Żurawkiem.
Największymi i najcenniejszymi osiągnięciami sportowymi w regatach żeglarskich podzielili się : M.Druszkowski, M.Fabianowicz, P.Graszek, M.Grodzki, K.Girndt, Z.Jureko, J.Jopkiewicz, J.Kędziorski, W.Lewandowski, R.Lewandowski, P.Nagler, D.Przybysz, A.Pająkowski, W.Szulc, M.Zakrzewski i E.Żuralska.
Od kwietnia 1983 roku po zmianie nazwy na Klub Sportowy „Zjednoczeni”, uzyskaniu osobowości prawnej i sfederowaniu się w WFS, następuje powolne zatracanie „harcerskości”, rozluźnienie kontaktów z Funką i odejście kadry instruktorskiej ZHP. Pamiątką harcerskiego działania pozostanie w fundamentach budowanego w tamtych latach nowego hangaru tekst i potwierdzenie instruktorskiego zobowiązania Mariana Grodzkiego i Alfreda Magnuszewskiego złożonego w noc sylwestrową o godzinie 24.00 na powitanie 1977 roku.

II etap – Zmiana nazwy klubu w 1983 na KLUB SPORTOWY „Zjednoczeni” Bydgoszcz.

To klub z kilkoma sekcjami sportowymi :

  • sekcja badmintona /największy sukces to wejście do I ligi – sekcją kierował Andrzej Maciejewski/,
  • sekcja tenisa stołowego / II liga męska i III liga żeńska – sekcją kierował Tadeusz Rudak /,
  • sekcja karate / sekcją kierował Grzegorz Cukrowski /,
  • sekcja żeglarstwa regatowego / sekcją kierował Waldemar Skarżyński /,
  • sekcja żeglarstwa turystycznego i morskiego / sekcją kierował Marian Grodzki /.

Zarząd klubu stanowili:

Prezes – Waldemar Skarżyński
V-ce Prezes – Marian Grodzki
Skarbnik – Jadwiga Grodzka
Sekretarz – Mirosława Skarżyńska

Członkowie zarządu :
– Andrzej Maciejewski
– Tadeusz Rudak
– Grzegorz Cukrowski

Gospodarz przystanibosman: Alfred Magnuszewski