Formularz zgłoszenia – Półkolonie żeglarskie

    Podane w formularzu dane posłużą do zapisu dziecka na wakacyjne spotkania - Pierwszy Krok Żeglarski - organizowane przez K.S. Zjednoczeni Bydgoszcz.