Formularz zgłoszeniowy do szkółki

    Podane w formularzu dane posłużą do zapisu dziecka do szkółki żeglarskiej przy K.S. Zjednoczeni Bydgoszcz.